Cenník

Pozemok č. Plocha Cena
1 675 m2 Rezervovaný
2 693 m2 Predaný
3 700 m2 Predaný
4 652 m2 Predaný
5 675 m2 Predaný
6 793 m2 83 265 € Voľný
7 614 m2 Predaný
8 643 m2 Predaný
9 602 m2 Predaný
10 593 m2 Predaný
11 795 m2 Rezervovaný
12 772 m2 Rezervovaný
13 749 m2 Rezervovaný
14 727 m2 Rezervovaný
15 704 m2 Rezervovaný
16 681 m2 Rezervovaný
17 659 m2 Rezervovaný
18 742 m2 Predaný
19 768 m2 Predaný
20 778 m2 81 690 € Voľný
21 622 m2 Predaný
22 622 m2 Predaný
23 622 m2 Predaný
24 617 m2 Predaný
25 600 m2 Predaný
26 616 m2 Rezervovaný
27 622 m2 Predaný
28 622 m2 Predaný
29 622 m2 Predaný
30 622 m2 Predaný
31 603 m2 Predaný
32 613 m2 Predaný
33 - m2 67 398 € Predbežne rezervovaný
34 - m2 57 622 € Predbežne rezervovaný
35 620 m2 Predaný
36 628 m2 Predaný
37 604 m2 Predaný
38 854 m2 89 670 € Voľný
39 820 m2 86 100 € Voľný
40 713 m2 74 865 € Voľný
41 685 m2 71 925 € Predbežne rezervovaný
42 654 m2 68 670 € Voľný
43 650 m2 68 250 € Voľný
44 674 m2 70 770 € Voľný
45 695 m2 72 975 € Voľný
46 - m2 Predbežne rezervovaný
47 - m2 Predbežne rezervovaný
48 - m2 Predbežne rezervovaný
49 617 m2 64 785 € Predbežne rezervovaný
50 600 m2 63 000 € Voľný
51 - m2 Predbežne rezervovaný
52 - m2 Predbežne rezervovaný
53 715 m2 75 075 € Voľný
54 720 m2 75 600 € Voľný
55 720 m2 75 600 € Voľný
56 720 m2 75 600 € Voľný
57 720 m2 75 600 € Voľný
58 720 m2 75 600 € Voľný
59 720 m2 75 600 € Voľný
60 720 m2 75 600 € Voľný
61 720 m2 75 600 € Voľný
62 - m2 - Predbežne rezervovaný
63 720 m2 75 600 € Voľný
64 720 m2 75 600 € Voľný
65 721 m2 75 705 € Voľný
66 736 m2 77 280 € Voľný
67 769 m2 80 745 € Voľný